กลุ่มC : เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นพิเศษ (แบบ 3 สถานี + ป้ายคู่มือ)