กลุ่มB : เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นพิเศษ (แบบ 2 สถานี + ป้ายคู่มือ)